भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sankshipta Kannada Nighantu (Kannada Sahitya Parishattu)

Kannada Sahitya Parishattu

ಅಂಜಮೆ

ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು.

ಅಂಜಲಿ(ಳಿ)

1. ಬೊಗಸೆ.

2. ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸ್ತವಿನ್ಯಾಸ.

ಅಂಜಲಿಕಾರಿಕೆ

1. ಕೈಮುಗಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆ.

2. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ.

ಅಂಜಲಿಪುಟ

ಬೊಗಸೆ.

ಅಂಜಲಿಬಂಧ

ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು.

ಅಂಜಿಕೆ

ಹೆದರಿಕೆ.

ಅಂಜಿಸು

ಹೆದರಿಸು.

ಅಂಜು

ಹೆದರು.

ಅಂಜು

ಹೆದರಿಕೆ.

ಅಂಜುಕು(ಗು)ಳಿ

ಪುಕ್ಕಲ.

ಅಂಜುಬುರುಕ

ಅಂಜುಕುಳಿ.

ಅಂಜುಬುರುಕಿ

ಹೆದರುವವಳು.

ಅಂಜುಮೆ

ಅಂಜುವಿಕೆ.

ಅಂಜುಲಿ(ಳಿ)

ಅಂಜಲಿ.

ಅಂಜೂರ

ಅತ್ತಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣ್ಣು.

ಅಂಟಿಕ್ಕು

ನಾಟಿ ಹಾಕು.

ಅಂಟಿಗೆ ಪಂಟಿಗೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಡು.

ಅಂಟಿಸು

1. ಹತ್ತಿಸು.

2. ಬೆಂಕಿ ದೀಪ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಹಚ್ಚು.

ಅಂಟು

1. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ.

2. ಗೋಂದು.

3. ಕೊಳೆ.

4. ಮುಟ್ಟು.

5. ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಸ್ಯದ ರೆಂಬೆ.

ಅಂಟು

1. ಮುಟ್ಟು.

2. ಸೇರು.

3. ಉಂಟಾಗು.

4. ಸವರು.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App