भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ଅକର୍ଣ୍ଣ

କାଲ୍ଲା

ଅକାଳ

କାନ୍‌ନ୍ତାରା

ଆକୁଳ

ବିରିଣ୍ଡାତେଡ଼୍‍

ଅକ୍ଷୟ

ତାଡ଼ା ଆୟାମ୍‍

ଅନିନ୍ଦା

ଗାନୁଗୁନ୍‍

ଅଗୋପନ

ଏର୍‌ ସାନସ

ଅଗ୍ନ୍ୟୁଦ୍‌ଗାର

ଆପାଡ଼ୁମ୍‌ ତୁଡ଼୍‍

ଅଘଷା ପାଟି

ଏର୍‌ ମାରିଡ଼୍‌ ତ‌ଅଡ଼୍‌

ଗତିପଥ

ଲାଆଂ ଗଡ଼ାନ୍‍

ଅନୁରୁପ

ଆନବ୍‌ଜଂ ଇଲ୍‌ନା

ଅନ୍ତିମ କାଳ

କାରାଞିଡ଼୍‌ ଆୟାମାନ୍‍

ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର

ଏର୍‌ବାଂସା ଆଡ଼ଡ଼ ଅନାନ୍‍

ଅତୃପ୍ତି

ଏର୍‌ ସାୟେମ୍‍

ଅଳସୁଆ

ବାତ୍‌ତୁଓୟା

ଅଳ୍ପମୂଲ୍ୟ

ଆସୁଇ ଜାନାତ୍‌ତି

ଅଜ୍ଞାନ

କେକା

ଅଶାନ୍ତ

ଏର୍‌ ଲାଗାଡ଼୍‌

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App