भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ଆଣ

ପାଙାଇ

ହାଟ

ସାଞଁତା

ଶୀତ

ରାଙା

ଅଧର୍ମ

ଇର୍‌ତାରୁଂନା

ଅନ୍ଧାର

ଲୁଙୁଡ଼

ଅଧା ରାସ୍ତା

ତୁଙାର୍‍ ଗଡ଼୍‍

ଅନାଥ

କୁନ୍‌ରା

ଅନିଦ୍ରା

ଏର୍‌ଡ଼ିମାଡ଼୍‌ନା

ଅନୁମତି

ଆନ୍‍‍ଡ଼େନ୍‍

ଅପରାଧ

ଏର୍‌ବାନାଂସା

ଅପବିତ୍ର

ଏର୍‌ମାରିଡ଼

ଅବିବାହିତା

ଏର୍‌ସିଡ଼ରୁଂନା (ଆଡାଙ୍ଗୁଆ)

ଅମାର

ଗୁଲୁମି ସିଂ

ଅମାବାସ୍ୟା

ଆପାଞିଡ଼୍‌ଗାଇ

ଅରଖ

ପାରାକ୍‌କା

ଅଳିଆ

ଆଡ଼ିଲ୍‍

ଅଳ୍ପ

ଆସୁଇ

ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର

ଞାନ୍‌ରାମାନ୍‌ଜି

ଅସୁସ୍ଥ

ଏର୍‌ସାମାଙ୍‌

ଅମାନ୍ୟ

ମାନେଡ଼୍‌ଡ଼େ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App