भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ଆଖି

ମଡ଼୍‍

ଆସ

ୟେରାଇ

ଆଣ୍ଠୁ

ମାନ୍‌ଡାଡ଼ି

ଆଗରେ

ଆବ୍‌ମାଂ

ଆଣ

ପାଙାଇ

ଆଦର କରିବା

ଆତିମ୍‌ୟିମ୍‌ବା

ଆତ୍ମରକ୍ଷା

ପୁରାଡାନ୍‍ ଆରାନାବ୍‌ରାବାନ୍‍

ଆତ୍ମହତ୍ୟା

କାବ୍‌ଞିଡ଼୍‍ଡ଼ାମ୍‌ନାନ୍‍

ଆମନ୍ତ୍ରଣ

ଗାନୁଡ଼ିଙାନ୍‍

ଆମ୍ଭେମାନେ

ଆନ୍‌ଲେନ୍‌ଜି

ଆରମ୍ଭ

ସାନୁସୁନ୍‍ (ସୁସୁନାନ୍‍)

ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା

ଆବ୍‌ସାମାଂ ନେତେ

ଆଶା

ଡେର୍‍ ଡେର୍‌ନାନ୍‍

ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା

ଆବ୍‌ସିତ୍‌ତା ନେତେ

ଆସନ୍ତୁ

ୟେରାଇ

ଆଲୋକ

ପିରାଡ଼୍‍ (ପିସାର୍‍)(ପାଲେଡ଼୍‍)

ଆହାର

ଜାନୁମ୍‌ଜୁମ୍‍ ଗାନାଗାନ୍‍

ଆହୁରି

ଅକିଜ୍‍

ଆୟ

ତାନାର୍‌ତୁମାନ୍‍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App