भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ଅ‌ଇନା

ତାରାଗିଜ୍‌ନା

ଅନିଦ୍ରା

ଏର୍‌ଡିମାଡ୍‌ନା

ଅନୁମତି

ଆନଡେନ୍‍

ଅପରାଧ

ଏର୍‌ବାନାଂସା

ଅପବିତ୍ର

ଏର୍‌ମାରିଡ୍‍

ଅବିବାହିତା

ଏର୍‌ସିଡ଼୍‍ରୁଂନା

ଅମାର

ଗୁଲୁମି ସିଂ

ଅମାବାସ୍ୟା

ଆପାଞିଡ଼୍‍ଗାଇ

ଅରଖ

ପାରାକ୍‌କା

ଅଳିଆ

ଆଡ଼ିଲ୍‍

ଅଳ୍ପ

ଆସୁଇ

ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର

ଞ୍ୟାନ୍‌ରାମାନ୍‌ଜି

ଅସୁସ୍ଥ

ଏର୍‌ସାମାଙ୍‍

ଅମାନ୍ୟ

ମାନେଡ଼୍‌ଡେ

ଆ’

ଆଈ

ୟୁୟୁଙ୍‍

ଆମ୍ବ

ଉଡାନ୍‍

ଆସିଲା

ୟେରାଇତେନ୍‍

ଆଉଜିବା

ଇଂଡେର୍‌ନା

ଆକାଶ

ରିଆଙ୍‍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App