भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

English-Punjabi Dictionary

Antisoft India Technologies

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567896364Next >

Sable

ਧਰੁੱਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਉਲਾ,ਕਾਲੀ ਮਾਤਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ,ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ

Sabre

ਕਟਾਰ

Sac

ਝੋਲਾ,ਅੰਡਕੋਸ਼

Saccharine

ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖੰਡ

Sachet

ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਪੋਟਲੀ

Sack

ਬਰਾ ,ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ

Sackbut

ਅਲਗੋਜਾ

Sacker

ਲੁਟੇਰਾ

Sacking

ਟਾਟ,ਬੋਰਾ

Sacrament

ਇਸਾਈਆ ਦਾ ਧਰਮ ਭਜ

Sacred

ਪਵਿੱਤਰ

Sacrifice

ਕੁਰਬਾਨੀ

Saction

ਖੰਡ,ਭਾਗ,ਵਰਗ

Sad

ਦੁਖੀ,ਗਮਗੀਨ

Saddle

ਕਾਠੀ

Sadism

ਨਿਰਦਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਆਨੰਦ

Safe

ਸੁਰੱਖਿਅਤ,ਯਕੀਨੀ

Saffron

ਕੇਸਰ

Sag

ਲਟਕਣਾ,ਝੁੱਕਣਾ,ਹੇਠਾਂ ਧਸ ਜਾਣਾ

Sagacious

ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ
< previous1234567896364Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App